Kickstart Студио –  Общи условия

Общи параметри

Уеб сайт https://kickstart.bg/ използва различни метрики, като Google analytics и google Webmaster tools.

Всяко информация споделена с нас по е-мейл се съхранява в пощенска кутия на сървър на, който е хостнат уеб сайт https://kickstart.bg/ в случая споделен хостинг на „СуперХостинг“. По регламента на „GDPR“, ако желаете Ваши данни да бъдат унищожени моля, изпратете е-мейл с молба за унищожаването им до „office@kickstart.bg“ или се обадете на телефон „0896069909“.
Всички данни се използват само и единствено за работни цели на дружеството:

Кикстарт Студио ЕООД
ЕИК: 206227948
гр. София
ж.к. Лагера 38В
Управител: Павел Иванов

Изпълнение на проекти

Преди да се възложи проект за изпълнение е необходимо да ни запознаете първо с целите на сайта или софтуера, който желаете да изградим. След, като сме запознати в детайли с изискванията за Вашия проект и желание за евентуални допълнителни услуги извън стандартните ни пакети, можем да подготвим конкретна оферта.

При съгласие с условията се подписва двустранно договор между възложите и изпълнител, който влиза в сила след превеждане на авансово плащане по банков път в размер посочен в договора. В повечето случаи авансовото плащане е в размер от 50%, но то може и да бъде индивидуално договорено.

Към всеки подписан договор се прилага „Приложение 1“, което е неразделна част от него и в което се описва детайлно всички изисквания на възложителя и точки които „Кикстарт Студио“ поема ангажимент да извърши.

При възникване на нужда от създаване на функционалности, невключени в Приложение № 1, и респективно нужда от допълнителни часове за работа, се сключва допълнително споразумение.

Домейн и Хостинг

Във всички пакети посочени на страницата на https://kickstart.bg/ са включени домейн и хостинг за период от една година. Домейнът вклчен в тази цена може да бъде от следните категории – .COM или .EU, за останалите категории цената на домейна за първата година се заплаща.

След изтичането на първата година хостинг услугите се заплащат към Кикстарт Студио по индивидуално договорени условия. След изтичането на първата година домейнът се заплаща по тарифите на СуперХостинг.БГ

Реализиране на проекти

Стъпка 1 – Избор на дизайн за уеб сайт и подготвяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подробна и структурна навигация от страници, категории и под категории на сайта, както и текстова информация за отделните страници, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ проверява файловете и потвърждава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че файловете отговарят на изискванията и нуждите му;
Стъпка 2 – Подробно разглеждане на заданието и коментиране заедно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Стъпка 3 –  Стартиране на работа по уеб сайта и изготвяне на начална визия на уеб сайта
Стъпка 4 – Представяне на визията на уеб сайта и одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Стъпка 5 – Продължаване на работата по на уеб сайта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Стъпка 6 – Предоставяне на завършен уеб сайт във фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ с цел оценка на качеството;
Стъпка 7 – Възлагане на задачи за корекции и осъществяването им;
Стъпка 8 – Издаване на продукта към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Стъпка 9 –  Преглед и тест на функционалностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Стъпка 10 – Извършване на поправки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира несъответствие с изискванията на възлагането;
Стъпка 11 – Финализиране на уеб сайта и подготовка за публикуване
Стъпка 12 – Подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на готовия уеб сайт, изработен цялостно и точно съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Стъпка 13 – Окончателно плащане;
Стъпка 14 – Публикуване на финалната версия на уеб страницата

Поддръжка и обслужване

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поддръжка и обслужване в упоменатите срокове в договора  при възникване на грешки, дефекти и бъгове след предаване на уеб сайта с приемо-предавателен протокол.
Срокът за отстраняване на възникнал проблем се упоменава в договора . Срокът започва да тече от момента на известяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез имейл в рамките на работни дни. Имейл за известяване „office@kickstart.bg“