Skip to main content
Важно е да имате предвид, че когато Вашият бизнес изгражда уебсайт, всъщност създадвате дигитален актив за себе си. А някои компании може да се нуждаят от повече от уебсайт за своите дигитални активи. Вашият бизнес може да се нуждае и от повече.

 

За някои този уебсайт е само част от цялостното дигитално присъствие, което те се опитват да развият.
Но колко дигитално присъствие е необходимо на бизнеса? Първата стъпка, за да разберете това, е да видите как работи уебсайтът и какво искат хората. Един уебсайт може да изпълнява няколко различни функции за бизнеса. За някои уебсайтът функционира като маркетингов инструмент. Това е дигитална брошура, която може да бъде намерена от всеки. А някои фирми може наистина да не се нуждаят от уебсайт, който прави нещо повече от това. Те биха могли да пропуснат възможностите да правят пари онлайн, но техният бизнес модел може дори да не изисква това.
За други уебсайтът трябва да надгражда. Той трябва да предлага необходимите функции и добавена стойност. Необходимо е клиентите да извършват различни действия освен разглеждане на информация.

 

Ами ако бизнесът се нуждае от повече за присъствието си онлайн от стандартен уебсайт?

Можем да определим това като седнем с нашите клиенти и определим техните нужди. По този начин, когато работим ние можем да определим реалните клиентски профили на бизнеса. Знанието кой се нуждае от вашето дигитално присъствие, защо се нуждае от него и какво трябва да правят с него, определя основните характеристики и функционалности, които се изискват.

По този начин ние определяме дали клиентът се нуждае от допълнителна функционалност към уебсайта. Например, страница, който изисква членство, за да използва определени функции, ще се нуждае от допълнителна функционалност.

Не забравяйте, че всичко идва от нуждите на Вашите клиенти, но е важно и да подпомаганем клиентите да разберат от какво се нуждаят. Затова помислете как можете да изградите своето цифрово присъствие, за да улесните живота. Можем да насочим клиентите към по-удобни стъпки за достигане до услугите и продуктите Ви.

 

Дигиталното присъствие е това, което сте готови да предложите на клиентите си онлайн в допълнение към това, което предлагате физически. Някои бизнеси стигат до правилното решение, че не се нуждаят от много дигитално присъствие освен уебсайт, други откриват нови начини да допълнят бизнеса си с по-сериозно дигитално присъствие.

Източник DesigninDC

Kickstart Studio

Campus X
бул. „Александър Малинов“ 31
1729 София, България

+359 896 069 909
design@kickstart.bg